Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RZESZÓW, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34228615

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE XI WYDZIAŁ CYWILNY

ul. GEN. J. KUSTRONIA 4
35-303 RZESZÓW

OGŁOSZENIE 

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XI Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt XI Ns 413/22 toczy się postępowanie z wniosku Leona Lasoty o zasiedzenie nieruchomości położonej w Rzeszowie, stanowiącej działkę nr 427 o pow. 0,5495 ha, powstałą ze zmiany oznaczenia działki nr 178, która z kolei powstała z pgr 625/9, 625/6 i 626/3 obj. Aktem Własności Ziemi nr RGn-451/1603/73, w którym stwierdzono nabycie własności na rzecz Leona Szalachy s. Tomasza i Anny. 

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swój interes prawny. W przeciwnym wypadku sąd stwierdzi nabycie wskazanej wyżej nieruchomości w drodze zasiedzenia, jeżeli zostanie udowodnione. 

Zobacz inne

Prawo