Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Stanowice, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34229077

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA OŁAWA

ul. PL. MARSZAŁKA J.PIŁSUDSKIEGO 28
55-200 OŁAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. (071) 38 12231

 OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Oława uprzejmie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oława, na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oława, zostało zamieszczone szczegółowe ogłoszenie

  • o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 494/387, AM-1 o pow. 0,0666 ha położonej w Stanowicach, przeznaczonej w mpzp gminy Oława pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w budynkach do 4 mieszkań, zabudowy usługowej nieuciążliwej wraz z infrastrukturą techniczną.

Przetarg odbędzie się w dniu 2.02.2023 r. o godz. 10.00. Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 87 200,00 zł. Wadium w wysokości 8 720,00 zł, płatne do 30.01.2023 r.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Oławie, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, pokój nr 20 lub pod nr. tel. (071) 38 12231.

 Wójt Gminy Oława –

Artur Piotrowski

 

Zobacz inne

Prawo