Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIAŁYSTOK, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34229159

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

POWIAT BIAŁOSTOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU

ul. BORSUCZA 2
15-569 BIAŁYSTOK

 

GKNII.6850.5.2022

Białystok, dnia 12 stycznia 2023 r.

 

ZARZĄD  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.),

informuje,

że na tablicach ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 oraz przy ul. J. K. Branickiego 13 i na stronie internetowej urzędu, został wywieszony do publicznej wiadomości, wykaz zawierający informację o przeznaczeniu do oddania w użyczenie, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony od 06 lutego 2023 r., lokalu użytkowego, oznaczonego nr porządkowym 33 o powierzchni 11,51 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, określonym na 6,52 m2, znajdującego się na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku, na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 587/2 o pow. 0,4329 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr BI1B/00116347/8, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na cele związane z działalnością statutową jednostki.

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                      CZŁONEK ZARZĄDU               CZŁONEK ZARZĄDU

                                                                                        Jan Gradkowski                   Henryk Suchocki

             

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

Zobacz inne

Prawo