Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

NOWY TARG, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34228494

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. UL. SĄDOWA 6
34-400 NOWY TARG

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 353/22 toczy się postępowanie z wniosku Bartłomieja Żółtka o zasiedzenie udziału 3/16 części w nieruchomości położonej w Lasku, gmina Nowy Targ, oznaczonej jako działki ewid. nr 1290/30 o pow. 2,9422 ha i nr 1290/32 o pow. 3,9392 ha, które powstały z części parceli gruntowej 1290/2 gm. kat. Lasek.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.

Zobacz inne

Prawo