Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

02.02.2023 4 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Gródek, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34229339

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż

osoba kontaktowa: tel. 601 565 270

Syndyk masy upadłości Alina Sobolewska zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym, z obowiązkiem wniesienia wadium, na sprzedaż udziału w wysokości 1/3 w niewydzielonej części nieruchomości gruntowej, ozn. nr geod. 494/3 o pow. 0,0383 ha, położonej w Gródku przy ul. Północnej 28, woj. podlaskie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00015013/0.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 02 lutego 2023 roku do godziny 12:00 w Kancelarii Radcy Prawnego Aliny Sobolewskiej przy ul. Grochowej 2a lok. 306 w Białymstoku. Łącznie z ofertą należy też wpłacić wadium na rachunek numer 71 1050 1823 1000 0022 1068 0506.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 565 270 oraz na stronie internetowej www.kancelariasobolewska.pl w zakładce restrukturyzacje i upadłości.

 

 

Zobacz inne

Prawo