Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34229342

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

ul. INFLANCKA 4
51-354 WROCŁAW

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

IM. BOLESŁAWA  KRZYWOUSTEGO

51-354  WROCŁAW, UL. INFLANCKA  4

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie prac dekarskich, blacharskich oraz remont i docieplenie ścian kominów wentylacyjnych w budynku 11 kondygnacyjnym przy ul. KIEŁCZOWSKIEJ 135-139 we Wrocławiu.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej dokumenty wyszczególnione w Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia dostępnej w siedzibie Spółdzielni p.13.

Specyfikacja do potencjalnych Oferentów może zostać wysłana droga mailową po przesłaniu na adres sekretariat@sm-krzywousty.com.pl  informacji o zamiarze zapoznania się z warunkami przetargu z załączonym potwierdzeniem dokonania wpłaty.

Koszt Specyfikacji wynosi 50,00 zł. Wpłata na rachunek bankowy Zamawiającego: - Bank Millenium  nr  82 1160 2202 0001 3843 5885 z oznaczeniem wpłaty „SIWZ roboty dekarskie”

Termin składania ofert na wykonanie robót do 20.02.2023 r.

Zobacz inne

Prawo