Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PŁOCK, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34229503

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. KILIŃSKIEGO 10 B
09-402 PŁOCK

O G Ł O S Z E N I E

 

Przed Sądem Rejonowym w Płocku sygn. akt. I Ns 590/22 toczy się postępowanie z wniosku Ireny Rejczak o stwierdzenie nabycia spadku po Rafale Marcinie Grymule (synu Janusza Stanisława i Elżbiety Wandy) zmarłym 1 marca 2012 roku w Radomiu, ostatnio stale zamieszkałym w Radomiu oraz po Sylwii Monice Grymule (córce Janusza Stanisława i Elżbiety Wandy) zmarłej dnia 22 lipca 2013 roku w Radomiu, ostatnio stale zamieszkałej w Radomiu. Sąd wzywa wszystkich ewentualnych spadkobierców aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Zobacz inne

Prawo