Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BĘDZIN, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34229267

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W BĘDZINIE

ul. SĄCZEWSKIEGO 23
42-500 BĘDZIN

W Sądzie Rejonowym w Będzinie pod sygn. akt I Ns 1027/22 toczy się sprawa z wniosku Skarbu Państwa Starosty Będzińskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, położonej w Będzinie, składającej się z działki oznaczonej numerem 173 arkusz mapy 38 o powierzchni 0.0071 ha. 

Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły swój udział w sprawie i wykazały własność, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie udowodnione.          

 

Zobacz inne

Prawo