Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34229712

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE - Company Logo

ul. NIECAŁA 2
00-098 WARSZAWA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176),

Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia,

że w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy reprezentowanego przez Pana Dariusza Mosaka p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji Liniowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta z dnia 10 listopada 2022 r., w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 5584W – ul. Białołęckiej na odcinku od ul. Kopijników do ul. Ketlinga na działkach ewidencyjnych:

  • pod inwestycję drogową:

obr. 4-07-16:      15 (15/1, 15/2, 15/3, 15/4);

obr. 4-07-13:      38/1 (38/5, 38/6), 38/2, 38/3, 38/4 (38/7, 38/8, 38/9, 38/10), 39/1 (39/7, 39/8), 47 (47/1, 47/2), 142 (142/1, 142/2), 48/2 (48/3, 48/4), 50 (50/1, 50/2), 51 (51/1, 51/2), 53 (53/1, 53/2), 55 (55/1, 55/2), 44 (44/1, 44/2), 42/2, 42/1, 43, 37 (37/1, 37/2), 36 (36/1, 36/2), 34/4 (34/5, 34/6), 31 (31/1, 31/2, 31/3), 32 (32/1, 32/2), 33 (33/1, 33/2), 29/2, 29/1 (29/3, 29/4), 23 (23/1, 23/2), 21, 19, 13, 14, 12 (12/1, 12/2), 11, 10, 9/1 (9/15, 9/16), 8, 7, 3/1 (3/16, 3/17), 2, 1 (1/1, 1/2);

obr. 4-07-12:      10/1, 10/2, 28 (28/1, 28/2), 25/1 (25/19, 25/20, 25/21), 24/18 (24/21, 24/22), 23 (23/1, 23/2);

obr. 4-07-03:      218, 102/8 (102/9, 102/10), 127 (127/1, 127/2), 115/2 (115/6, 115/7), 100/1 (100/17, 100/18), 88 (88/1, 88/2), 80/1 (80/2, 80/3, 80/4, 80/5), 82 (82/1, 82/2), 1/3, 2 (2/1, 2/2), 22 (22/1, 22/2), 23 (23/1, 23/2), 23 (23/3, 23/4), 26/17 (26/21, 26/22), 75 (75/1, 75/2), 76/1 (76/3, 76/4), 74/8 (74/18, 74/19), 74/7 (74/16, 74/17), 74/6 (74/14, 74/15), 74/5 (74/12, 74/13), 74/1 (74/10, 74/11), 60/26 (60/45, 60/46), 60/25 (60/43, 60/44, 60/47), 60/22 (60/41, 60/42), 66 (66/1, 66/2), 79/4 (79/7, 79/8, 79/9), 86 (86/1, 86/2), 90/1 (90/3, 90/4, 90/5), 94/9 (94/11, 94/12), 94/10 (94/13, 94/14), 134 (134/1, 134/2), 96/2 (96/12, 96/13), 99/3 (99/6, 99/7), 103/15 (103/16, 103/17), 123 (123/1, 123/2), 124 (124/1, 124/2), 105/14 (105/15, 105/16), 107 (107/1, 107/2, 107/3), 108/3, 115/1, 102/4, 89/1, 125/1, 74/9, 76/2, 1/6;

obr. 4-07-04:      3/4, 3/1, 16/1, 10/10, 3/8, 3/7, 3/3, 60/1 (60/8, 60/9, 60/10), 59/4 (59/14, 59/15), 57 (57/1, 57/2), 56/1 (56/3, 56/4), 52 (52/1, 52/2), 51 (51/1, 51/2), 46 (46/1, 46/2, 46/3), 43 (43/1, 43/2), 42 (42/1, 42/2), 40 (40/1, 40/2), 39 (39/1, 39/2), 38 (38/1, 38/2), 35 (35/1, 35/2), 34 (34/1, 34/2), 33/1 (33/7, 33/8), 33/6 (33/9, 33/10), 31/4 (31/8, 31/9), 31/3 (31/6, 31/7), 30 (30/1, 30/2), 29 (29/4, 29/5), 28 (28/1, 28/2), 27 (27/1, 27/2), 21 (21/1, 21/2), 20 (20/1, 20/2), 19/1 (19/3, 19/4), 16/3 (16/9, 16/10), 16/5 (16/13, 16/14), 16/4 (16/11, 16/12), 15 (15/1, 15/2), 14 (14/4, 14/5, 14/6), 13/5 (13/11, 13/12), 13/3 (13/9, 13/10), 13/7 (13/15, 13/16), 13/6 (13/13, 13/14), 12/2 (12/10, 12/11), 12/3 (12/12, 12/13), 11/7 (11/10, 11/11), 11/1 (11/8, 11/9), 10/11 (10/12, 10/13), 9/4 (9/9, 9/10), 9/3 (9/7, 9/8, 9/11), 9/1 (9/5, 9/6), 8 (8/1, 8/2), 7/1 (7/18, 7/19), 6 (6/1, 6/2), 4 (4/3, 4/4), 2/2 (2/3, 2/4, 2/5), 1/2 (1/3, 1/4);

obr. 4-16-25:      1/5, 2/2 (2/5, 2/6), 2/1 (2/3, 2/4), 77 (77/1, 77/2);

obr. 4-16-16:      85/6 (85/11, 85/12), 77 (77/8, 77/9), 74/2 (74/14, 74/15), 68/3 (68/4, 68/5), 105 (105/1, 105/2), 62/2 (62/28, 62/29), 19/37 (19/40, 19/41), 68/2;

obr. 4-16-17:      1/10, 2/6 (2/12, 2/13), 3/2 (3/12, 3/13), 5/1 (5/7, 5/8), 7/1 (7/14, 7/15), 12/1 (12/5, 12/6), 14/1 (14/14, 14/15), 17/3 (17/20, 17/21), 17/18 (17/22, 17/23), 18 (18/1, 18/2), 23/3 (23/6, 23/7), 23/5 (23/10, 23/11), 23/4 (23/8, 23/9), 31 (31/1, 31/2), 32/1 (32/3, 32/4), 32/2 (32/5, 32/6);

obr. 4-07-11:      2/8 (2/15, 2/16), 2/11 (2/17, 2/18), 7/2 (7/9, 7/10), 7/8 (7/11, 7/12), 13, 10/4, 10/6, 8, 26/3, 7/5, 7/3, 27 (27/1, 27/2), 30 (30/1, 30/2), 16 (16/1, 16/2), 31/1 (31/3, 31/4), 31/2 (31/5, 31/6), 20/2 (20/3, 20/4), 21/3 (21/4, 21/5), 22/4 (22/5, 22/6), 23/4 (23/6, 23/7), 24/6 (24/7, 24/8), 2/12, 2/9;

obr. 4-07-06:      54/3, 2/5 (2/12, 2/13);

  • stwierdzenie obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 g) i  i):

obr. 4-07-13:      52/4, 52/3, 52/7, 52/1, 52/6, 52/5, 35, 3/2, 1/2;

obr. 4-08-07:      46/18, 46/17, 46/20, 46/21, 46/19, 46/65, 46/9;

obr. 4-08-03:      1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/16, 1/15, 1/14, 1/23, 1/24, 1/25;

obr. 4-07-12:      28 (28/2), 22/22;

obr. 4-07-06:      1, 54/7;

obr. 4-07-04:      62, 3/5, 51 (51/2), 38 (38/2), 15 (15/2), 9/4 (9/10), 6 (6/2);

obr. 4-16-16:      105 (105/2);

obr. 4-07-03:      1/7, 23/4, 60/46, 66/2, 94/14, 134/2, 115/7, 108/1;

obr. 4-07-11:      2/8 (2/16), 2/11 (2/18), 7/2 (7/10);        

  • stwierdzenie obowiązku przebudowy i budowy sieci uzbrojenia zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 e):
  •      obr. 4-07-13:      53 (53/2), 39/1 (39/8), 34/4 (34/6), 34/3, 47 (47/2), 142 (142/2), 139, 35, 31 (31/3), 20, 15, 12 (12/2), 9/1 (9/16), 9/2, 3/1 (3/17), 3/3, 3/2;

obr. 4-07-16:      3/2;

obr. 4-07-12:      25/1 (25/21), 24/18 (24/22), 24/19, 9/2, 5/7, 30;

obr. 4-07-06:      53, 46/11, 46/13, 42/5, 36/8, 36/9, 20/12, 54/7;

obr. 4-07-03:      1/4, 102/8 (102/10), 115/2 (115/7), 100/1 (100/18), 89/2, 89/3, 80/1 (80/5), 125/2, 82 (82/2), 125/8, 4, 5, 6, 7/3, 13/3, 16/2, 22 (22/2), 23 (23/4), 45/2, 48/3, 49, 72/2, 72/1, 76/1 (76/4), 74/8 (74/19), 74/7 (74/17), 74/6 (74/15), 74/5 (74/13), 74/1 (74/11), 74/3, 23 (23/2), 60/26 (60/46), 60/25 (60/47), 66 (66/2), 79/6, 79/5, 94/9 (94/12), 94/10 (94/14), 94/8, 134/2, 96/2 (96/13), 99/3 (99/7), 99/4, 99/5, 123 (123/2), 124 (124/2);

obr. 4-07-04:      60/1 (60/10), 59/4 (59/15), 58/1, 57 (57/2), 56/1 (56/4), 52 (52/2), 51 (51/2), 53, 54, 55/1, 46 (46/3), 47/4, 47/2, 48, 43 (43/2), 42 (42/2), 40 (40/2), 39 (39/2), 38 (38/2), 35 (35/2), 33/1 (33/8), 33/6 (33/10), 32/5, 32/1, 31/2, 31/4 (31/9), 30 (30/2), 29 (29/5), 28 (28/2), 27 (27/2), 26, 25/5, 25/7, 25/6, 25/3, 24, 22, 21 (21/2), 20 (20/2), 19/1 (19/4), 19/2, 16/3 (16/10), 15 (15/2), 14 (14/6), 13/3 (13/10), 13/7 (13/16), 13/6 (13/14), 12/2 (12/11), 12/3 (12/13), 11/7 (11/11), 10/11 (10/13), 9/1 (9/6), 8 (8/2), 7/1 (7/19), 4 (4/4), 5, 1/2 (1/4), 1/1;

obr. 4-16-17:      5/1 (5/8), 3/2 (3/13), 1/9;

obr. 4-16-16:      77 (77/9), 74/2 (74/15), 19/35, 19/36;

obr. 4-07-11:      7/2 (7/10), 7/8 (7/12), 12, 15, 22 (22/6), 23 (23/7), 24/2 (24/8);

  •                podlegających ograniczeniu w korzystaniu w związku ze stwierdzeniem obowiązku przebudowy i budowy urządzeń wodnych zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 f) i  i):

obr. 4-16-25:      1/4;

obr. 4-07-04:      5, 2/1;

obr. 4-16-17:      1/9;

obr. 4-16-16:      19/36;

  •                stwierdzenie obowiązku przebudowy i budowy zjazdów zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 h):

obr. 4-07-13:      34/4 (34/6), 34/3;

obr. 4-07-06:      54/4;

obr. 4-07-03:      1/4, 89/3, 80/5, 125/3, 125/4, 125/5, 81, 6, 16/2, 17/10, 19, 21, 60/25 (60/47), 79/4 (79/9), 90/1 (90/5), 121, 120/3, 120/10, 120/8, 92/7, 92/22, 96/2 (96/13), 99/4, 99/5, 103/15 (103/17), 103/10;

obr. 4-07-04:      60/1 (60/10), 59/4 (59/15), 56/1 (56/4), 52 (52/2), 43 (43/2), 42 (42/2), 40 (40/2), 39 (39/2), 33/6 (33/10), 32/5, 32/1, 31/4 (31/9), 31/3 (31/7), 30 (30/2), 29 (29/5), 28 (28/2), 26, 25/5, 25/6, 25/3, 21 (21/2), 20 (20/2), 19/1 (19/4), 14 (14/6), 13/5 (13/12), 13/3 (13/10), 13/6 (13/14), 12/2 (12/11), 12/3 (12/13), 11/7 (11/11), 11/1 (11/9), 10/11 (10/13), 2/1, 1/2 (1/4);

obr. 4-16-25:      2/1 (2/4);

obr. 4-16-17:      18 (18/2), 17/17, 12/1 (12/6), 5/1 (5/8);

obr. 4-07-11:      26/2, 15, 30 (30/2), 21/3 (21/5), 22 (22/6), 23 (23/7), 24/2 (24/8);

  •                podlegających ograniczeniu w korzystaniu w związku ze stwierdzeniem obowiązku przebudowy i budowy sieci uzbrojenia zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 i):
  •      obr. 4-07-13:      39/1 (39/8), 47 (47/2), 142 (142/2), 31 (31/3), 15, 12 (12/2), 9/1 (9/16), 3/1 (3/17), 3/3;

obr. 4-07-12:      9/2;

obr. 4-07-06:      46/13;

obr. 4-07-03:      115/2 (115/7), 80/1 (80/5), 45/2, 48/3, 49, 72/2, 76/1 (76/4), 74/8 (74/19), 74/7 (74/17), 74/6 (74/15), 74/5 (74/13), 74/1 (74/11), 74/3, 23 (23/4), 60/26 (60/46), 60/25 (60/47), 79/6, 96/2 (96/13), 99/4, 99/5;

obr. 4-07-04:      59/4 (59/15), 58/1, 57 (57/2), 56/1 (56/4), 52 (52/2), 51 (51/2), 53, 46 (46/3), 43 (43/2), 42 (42/2), 40 (40/2), 39 (39/2), 33/1 (33/8), 33/6 (33/10), 32/5, 32/1, 31/2, 31/4 (31/9), 30 (30/2), 28 (28/2), 26, 25/5, 25/7, 25/6, 25/3, 24, 21 (21/2), 20 (20/2), 19/1 (19/4), 19/2, 16/3 (16/10), 13/12, 13/3 (13/10), 13/7 (13/16), 13/6 (13/14), 12/2 (12/11), 12/3 (12/13), 10/11 (10/13), 9/1 (9/6), 8 (8/2), 7/1 (7/19), 4 (4/4), 5, 1/2 (1/4);

obr. 4-16-17:      5/1 (5/8), 3/2 (3/13), 1/9;

obr. 4-16-16:      74/2 (74/15);

obr. 4-07-11:      7/8 (7/12), 12, 22 (22/6), 23 (23/7).

 

W nawiasach wyszczególniono działki po podziale - tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję.

Pouczenie

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku KPA - Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w trakcie prowadzonego postępowania w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, tel. 22 443 23 00, w godzinach pracy urzędu – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

O kolejnych o czynnościach organu administracji publicznej, dotyczących niniejszego postępowania nie ujętych w ustawie z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, strony będą zawiadamiane poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 KPA.

Dzień publicznego obwieszczenia: 18 stycznia 2023 r.

 

Zobacz inne

Prawo