Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIELSK PODLASKI, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34229719

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

MIASTO BIELSK PODLASKI

MIASTO BIELSK PODLASKI - Company Logo

ul. KOPERNIKA 1
17-100 BIELSK PODLASKI

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm. /

uprzejmie informuje, że

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Mikołaja Kopernika 1 oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni:

od dnia 17 stycznia 2023r.  do dnia  6 lutego  2023r.

wykaz zawierający informacje o lokalach garażowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski przeznaczonych Zarządzeniem Nr 664/23 z dnia  13 stycznia 2023 r. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykazem zostały objęte lokale garażowe znajdujące się w budynku garażowo-gospodarczym na nieruchomości położonej w mieście Bielsk Podlaski przy ulicy Studziwodzkiej 35a, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie nr 3 jako działka 929/11 o powierzchni 0,1573 ha.

 

Zobacz inne

Prawo