Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

DĄBROWA TARNOWSKA, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34229274

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. JAKUBA BOJKI 2
33-200 DĄBROWA TARNOWSKA

Przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 193/22 toczy się postępowanie z wniosku Kazimierza Lizak o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej w Zalipiu gm. Olesno oznaczonej jako:

- działka nr 896 o powierzchni 1,14 ha, objętej KW TR1D/00013697/7, w której jako właściciele wpisani są: Ewa Żybura, Marek Stasiek, Józef Stasiek, Zbigniew Stasiek, Adam Stasiek.

Sąd wzywa właścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych, jak również wszystkie zainteresowane osoby, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.

Zobacz inne

Prawo