Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Termin składania dokumentów

10.02.2023 9 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34229515

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

ul. INFLANCKA 4
51-354 WROCŁAW

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B. Krzywoustego,

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 4,

Ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację instalacji elektrycznej WLZ, ppoż. w czterech  budynkach mieszkalnych S.M.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zawierającej dokumenty wykazane w kupionej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do nabycia za odpłatnością 50 zł. drogą internetową po załączeniu w PDF dowodu wpłaty na adres email: sekretariat@sm-krzywousty.com.pl, oraz jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym, pokój nr 13, w godzinach 1000- 1300.

Opłatę za Specyfikację należy wpłacić na rachunek bankowy Spółdzielni:

Bank Millennium S.A. rachunek Nr: 82 1160 2202 0000 0001 3843 5885

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółdzielni w terminie: do godz. 13.00 dnia 10.02.2023r.

 

Zobacz inne

Prawo