Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

421 500,00 PLN

Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

17.02.2023 16 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KONIN, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34229661

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Licytacja/aukcja

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W KONINIE MARIUSZ STARZONEK KANCELARIA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Mariusz Starzonek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-02-2023 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie mającego siedzibę pod adresem ul.Chopina 28 62-510 Konin w sali nr 2.44, odbędzie się pierwsza licytacja działki nr 213 o powierzchni 3,0300ha; na wydzielonej części działki nr 213 o powierzchni 3.884 m2 znajdują się tereny zabudowane na gruntach rolnych i znajdują się na nich: budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 158,00m2, zespół garaży, stodoła z oborą oraz budynek inwentarsko-gospodarczy; nieruchomość zagospodarowana i ogrodzona, uzbrojona w istniejące na tym terenie urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośredni dojazd do siedliska gminną drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Na pozostałej części działki nr 213 o powierzchni 2,6416ha znajdują się grunty niezabudowane przeznaczone pod tereny upraw rolnych . Bezpośredni dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej(na działce nr 213 ustanowiona służebność drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 212) Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Koninie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N/00091887/9.

Suma oszacowania wynosi 562 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 421 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. w Koninie 17 1020 2746 0000 3002 0019 8846 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nabywca zobowiązany będzie uiścić podatek od czynności cywilno- prawnych ( 2%).

Zobacz inne

Prawo