Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

TYCHY, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34229807

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W TYCHACH

ul. BUDOWLANYCH 33
43-100 TYCHY

W Sądzie Rejonowym w Tychach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 437/22 toczy się postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Strzelczyk, synu Władysława i Stanisławy, zmarłym w dniu 12.10.2020 r. w Bieruniu, ostatnio stale przebywającym w Bieruniu. Spadkodawca pozostawił testament notarialny z dnia 25 marca 2019 r. W skład spadku wchodzi m.in. udział we własności nieruchomości położonej w Bieruniu Starym, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA1T/00002184/7. Wzywa się spadkobierców bądź ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o nabyciu spadku. 

Zobacz inne

Prawo