Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

250 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

19.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Wawrów, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34229687

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Lokale użytkowe

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA SANTOK

GMINA SANTOK - Company Logo

ul. GORZOWSKA 59
66-431 SANTOK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr tel. 95 7287537

Wyciąg z ogłoszenia

Wójta Gminy Santok o I przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10

położonego w miejscowości Wawrów 88, gmina Santok o powierzchni użytkowej 50,95 m2, wraz z udziałem w wys. 240/10000 w częściach wspólnych budynku i gruntu tj. działki nr 135/43 o pow. 0,1221 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00043054/0.

Cena wywoławcza: 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Wysokość wadium: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2023r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Santok przy ulicy Gorzowskiej 59 –sala konferencyjna I piętro.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Santok pok. nr 9 parter tel. 95 7287537.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej www.santok.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Santok, na tablicy ogłoszeń miejscowości Wawrów.

Zobacz inne

Prawo