Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

4 500,00 PLN

Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

06.02.2023 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Tomaszowo, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34229765

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

KLIENT SERWISU

ul. WESTERPLATTE 9 p. 213
65-034 ZIELONA GÓRA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: e-mail: syndykdb@wp.pl, tel.: 605643049

Syndyk Tomasza Stypki

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

w miejscowości Tomaszów

ogłasza PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż:

 

udziału 23/2000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 1123 o powierzchni 1.902 m2 oraz w takim samym udziale w prawie współwłasności znajdującego się na tym gruncie budynku obejmującego boksy garażowe o pow. 1.207,30 m2 stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności tj. nieruchomości opisanych w  KW nr ZG1G/00029519/8 położonych w miejscowości Tomaszowo przy ul. Akacjowej wchodzących w skład masy upadłości Tomasza Stypki osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 

Cena wywoławcza wynosi 4.500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych 00/100)

 

 

  1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka tj. Kancelaria DB Dagmara Brodacka ul. Westerplatte 9 p. 213, 65-034 Zielona Góra wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 145/21 oraz dopiskiem „Nie otwierać – oferta sprzedaży z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym Tomasza Stypki” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę,,
  2. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
  3. Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości ponosi nabywca.
  4. Regulamin przetargu wraz z opisem i oszacowaniem nieruchomości mogą zostać udostępnione przy pomocy poczty elektronicznej. Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: syndykdb@wp.pl oraz telefonicznie: 605643049

Zobacz inne

Prawo