Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230309

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

ul. WYBRZEŻE SŁOWACKIEGO 12-14
50-411 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

informuje

o przyjęciu Uchwałą nr 6333/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2022 roku

„Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027” z „Prognozą oddziaływania na środowisko programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 wraz z załącznikiem (TPST subregion wałbrzyski)”.

 

Treść Programu wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem i podsumowaniem jest dostępna na stronach internetowych: https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/rpo-wd-2021-2027/dokumenty-programowe/, bip.dolnyslask.pl oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dziale Programowania i Ewaluacji RPO przy ul. Walońskiej 3-5 we Wrocławiu pok. 406 w godzinach pracy Urzędu.

 

W imieniu Zarządu

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Zobacz inne

Prawo