Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Mikołów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34229567

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż

GMINA MIKOŁÓW

GMINA MIKOŁÓW - Company Logo

ul. RYNEK 16
43-190 MIKOŁÓW

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. 2021, poz. 1899 z późn. zm.) 

Burmistrz Mikołowa informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.bip.mikolow.eu w Biuletynie Informacji Publicznej pełnego tekstu ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w formie bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych nr 757/32 o powierzchni 385 m2 oraz nr 758/32 o powierzchni 274 m2, położonych w Mikołowie przy ul. Marii SkłodowskiejCurie, stanowiących własność Gminy Mikołów, zapisanych w księdze wieczystej KA1M/00062127/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej gruntów G.659 jako użytek R IVb, karta mapy 9. 

Zobacz inne

Prawo