Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Termin składania dokumentów

09.03.2023 37 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BARTOSZYCE, warmińsko - mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230502

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Lokale użytkowe

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

URZĄD MIASTA BARTOSZYCE

ul. BOHATERÓW MONTE CASSINO 1
11-200 BARTOSZYCE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. (89) 762 98 53.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O III PRZETARGU

BURMISTRZ MIASTA BARTOSZYCE OGŁASZA

 III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW                                          W NIERUCHOMOŚCIACH

 

- Udział 1/2 części w odrębnej własności lokalu niemieszkalnego - użytkowego Nr 2, o  pow. 323,23 m2, położonego na parterze w budynku przy ul. Nad Łyną 15, KW OL1Y/00026720/1.

  Z lokalem związany jest udział 322/1000 w częściach wspólnych budynku oraz                                w użytkowaniu wieczystym działki Nr 113/9 o pow. 0,1906 ha, obręb Nr 3, na której znajduje się budynek.

Cena wywoławcza do III przetargu136.000,00 zł.

- Udział 1/2 części w odrębnej własności lokalu niemieszkalnego - użytkowego Nr 3 o pow.                 83,70 m2,   płożonego na parterze w budynku przy ul. Nad Łyną 15, KW OL1Y/00026721/8.

   Z lokalem związany jest udział 83/1000 w częściach wspólnych budynku oraz                                w użytkowaniu wieczystym działki Nr 113/9 o pow. 0,1906 ha, obręb Nr 3, na której znajduje się budynek.

  Cena wywoławcza do III przetargu – 36.000,00 zł.

- Udział 1/2 części w odrębnej własności lokalu niemieszkalnego - użytkowego Nr 4 o pow.                    25,48 m2, położonego na parterze w budynku przy ul. Nad Łyną 15, KW OL1Y/00026722/5. Z lokalem związany jest udział 26/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w użytkowaniu wieczystym działki Nr 113/9 o pow. 0,1906 ha, obręb Nr 3, na której znajduje się budynek. 

  Cena wywoławcza do III przetargu – 13.000,00 zł.

  III Przetarg odbędzie się dnia 9 marca 2023 r. o godz. 900 w sali Nr 9 Urzędu Miasta Bartoszyce  (Urząd Stanu Cywilnego). Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić do dnia 6 marca 2023r. wadium następująco:

- za nabycie udziału 1/2 części w odrębnej własności lokalu niemieszkalnego - użytkowego Nr 2, wadium w wys. 17.000,00 zł.

- za nabycie udziału 1/2 części w odrębnej własności lokalu niemieszkalnego - użytkowego Nr 3, wadium w wys. 3.800,00 zł.

- za nabycie udziału 1/2 części w odrębnej własności lokalu niemieszkalnego - użytkowego Nr 4,  wadium w wys. 1.500,00 zł. 

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bartoszyce oraz opublikowane na stronach www.bip.bartoszyce.pl, www.bartoszyce.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1, pok. 32, tel. (89) 762 98 53.

Zobacz inne

Prawo