Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

2 980 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

25.01.2023

Icon
Termin składania dokumentów

18.04.2023 76 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SOPOT, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230587

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA MIASTA SOPOTU

GMINA MIASTA SOPOTU - Company Logo

ul. KOŚCIUSZKI 25/27
81-704 SOPOT

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel.: 58 52-13-799

                                         herb_sopot                                                         

INWESTUJ W SOPOCIE!

 

WYCIĄG z ogłoszenia o przetargu

 

Prezydent Miasta Sopotu

81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27, fax 551-01-33

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu

 

  1. Lokalizacja: Sopot, ul. Obodrzyców.
  2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Sopotu, oznaczone na arkuszu mapy nr 6 jako działki o numerach:

- 196 /10  o powierzchni 544m2 – zapisana w księdze wieczystej  GD1S/00000687/3

- 196/11 o powierzchni 400m2 – zapisana w księdze wieczystejGD1S/00019806/0.

  1. Powierzchnia nieruchomości łącznie -  944m2
  2. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta (Uchwała Rady Miasta Sopotu Nr XVII/312/2020 z dnia 23 lipca 2020r.) znajdują się w karcie terenu  M-2/01 nr terenu 03 MW, przeznaczonego dla funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej, przewidziane są do sprzedaży łącznej.
  3. Forma zbycia: sprzedaż
  4. Cena wywoławcza: 2.980.000,-zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) + podatek VAT w wysokości 23%.
  5. Termin i miejsce przetargu: 18.04.2023r. godz. 10.00 sala nr 58 Urzędu Miasta Sopotu.
  6. Wysokość wadium: 200.000,-zł (słownie: dwieście tysięcy  złotych)
  7. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablice informacyjne w Urzędzie Miasta Sopotu – parter i I piętro, strona internetowa www.sopot.pl w Biuletynie Informacji Publicznej – Przetargi, prasa ogólnokrajowa
  8. Szczegółowe informacje o przetargu: Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Sopotu, pok. 69, tel.: 58 52-13-799.

 

 

 

                                  Prezydent Miasta Sopotu

                                                                              /-/     dr. inż. Jacek Karnowski

Zobacz inne

Prawo