Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.01.2023

Icon
Termin składania dokumentów

07.02.2023 9 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

TYCHY, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230288

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA TERESA W TYCHACH

ul. AL. PIŁSUDSKIEGO 32
43-100 TYCHY

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr tel. tel.32 217-45-91lub 517 370 139

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „TERESA”

z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 32 w Tychach

o g ł a s z a

P I S E M N Y P R Z E T A R G N I E O G R A N I C Z O N Y

na:

I. Wymiana pionów: zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji i kanalizacji w zasobach SM „TERESA” w Tychach.

II. Remont schodów wejściowych do klatek schodowych w Tychach przy:

- al. Marszałka Piłsudskiego 30 - strona wschodnia;

- al. Marszałka Piłsudskiego 32 - strona wschodnia;

- al. Marszałka Piłsudskiego 62 - strona wschodnia;

- al. Marszałka Piłsudskiego 64 - strona wschodnia;

- al. Marszałka Piłsudskiego 66 - strona wschodnia.

- ul. Turkusowej 11 - strona północna;

- ul. Turkusowej 13 - strona północna;

- ul. Turkusowej 19 - strona wschodnia;

- ul. Tołstoja 54 - strona zachodnia;

- ul. Tołstoja 60- strona zachodnia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać od dnia 23.012023 r.

w Dziale Technicznym SM „Teresa” – Tychy, al. Marszałka Piłsudskiego 28a.

Cena jednej specyfikacji zamówienia oraz kosztów przetargu wynosi 50 zł.

Wpłaty na zakup specyfikacji należy dokonać na konto: ING Bank Śląski o/Tychy

33 1050 1399 1000 0007 0071 3522.

Wysokość wadium określona została w specyfikacji.

Termin składania ofert upływa dnia 07.02.2023 r. o godzinie 8.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Nadzorczej SM „Teresa”- Tychy ul. Tołstoja 60 w dniu 07.02.2023 r. o godzinie: 8.30.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Technicznego (tel.32 217-45-91lub 517 370 139).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo