Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

23.02.2023 25 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230167

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Wierzytelności/ udziały

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

osoba kontaktowa: Nr tel 881 575 492 lub 797 599 064. 

Syndyk MARTEN Sp. z o. o. w upadłości w Marklowicach w toku postępowania upadłościowego sygn. akt: XII GUp 234/19 toczącego się w Sądzie Rejonowym w Gliwicach ogłasza o przetargu na sprzedaż wierzytelności przysługujących Upadłemu, szczegółowo określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu Przetargu. 

Zasady sprzedaży wierzytelności, wzór oferty oraz wykaz wierzytelności są dostępne na stronie internetowej: http://syndyk.marcinjawor.pl 

Pisemne oferty zgodne ze wzorem należy składać w terminie do dnia 23 lutego 2023 r. do godz. 15:00 osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach na adres: Biuro Syndyka ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice z dopiskiem „MARTEN – OFERTA WIERZYTELNOŚCI – NIE OTWIERAĆ”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura Syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Ewy Kuźniak w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 13 dnia 24 lutego 2023 r. o godz. 10:00. 

Z materiałami dotyczącymi wierzytelności można zapoznać się w Biurze Syndyka w godzinach od 9:30 do 15:00 po uprzednim umówieniu się. 

Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 881 575 492 lub 797 599 064. 

Zobacz inne

Prawo