Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

58 550,00 PLN

Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Termin składania dokumentów

06.03.2023 28 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WŁOCŁAWEK, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230673

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK

ul. ZIELONY RYNEK 11/13
87-800 WŁOCŁAWEK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 54 414 41 15

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

w sprawie sprzedaży, w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Wiejskiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/1 (Włocławek KM 71) o pow. 0,0436 ha.

 

Dla ww. działki w Sądzie Rejonowym we Włocławku w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr WL1W/00105603/8.

            Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Gajową, ulicą Wiejską, granicą miasta oraz terenem ogrodów działkowych, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/101/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r., poz. 4421), przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 1 U/MN o przeznaczeniu terenu: zabudowa usług nieuciążliwych, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.                                       Do ww. planu miejscowego obowiązuje od dnia 11 października 2021 r. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr 127/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2021 r., poz. 4918).

            Cena wywoławcza netto działki ewidencyjnej nr 3/1 (Włocławek KM 71) o pow. 0,0436 ha, położonej we Włocławku przy ul. Wiejskiej wynosi – 58 550,00 zł. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wynosi – 5 855,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6 marca 2023 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miasta Włocławek,
ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9.

 

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, celem poprawy warunków ich zagospodarowania.

 

Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 oraz przy ul. 3 Maja 22 (I piętro), a także na stronach internetowych https://investin.wloclawek.eu/, www.bip.um.wlocl.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22 lub pod numerem telefonu 54 414 41 15.

Zobacz inne

Prawo