Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

202 860,00 PLN

Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Termin składania dokumentów

31.01.2023 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Będzin, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230324

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Mieszkania/domy

Icon
Tryb postępowania

Konkurs ofert

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WSPÓLNOTA

ul. ZWYCIĘSTWA 12
42-500 BĘDZIN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 32 267 41 26 wew.144

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota" w Będzinie, ul. Zwycięstwa 12, ogłasza pisemny przetarg w formie wyboru ofert dla członków oraz osób fizycznych na zawarcie notarialnej umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul.: bp. A. Śmigielskiego 7c/32 o pow. użyt. 53,30 m2 3 p.+ k. 

Cena wywoławcza wynosi 202 860,00 zł 

Przetarg odbędzie się w dwóch etapach: 

I etap - członkowie: 

pisemne oferty z podaniem proponowanej ceny prosimy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni (biuro podawcze): 42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 12, w terminie do 31.01.2023 r. w zamkniętych kopertach w z adnotacją „Przetarg - członkowie". 

Złożona oferta pod rygorem nieważności musi być zgodna z „Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego". 

Ustala się wadium w wys. 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić na konto 48 1020 2498 0000 8502 0024 4046 do dnia 31.01.2023 r. 

Komisyjne otwarcie ofert dla I etapu nastąpi w dniu 1.02.2023 r. o godz. 12.30 

II etap - pozostałe osoby fizyczne: 

pisemne oferty z podaniem proponowanej ceny prosimy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni (biuro podawcze): 42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 12, w terminie do 31.01.2023 r. w zamkniętych kopertach z adnotacją „Przetarg". 

Złożona oferta pod rygorem nieważności musi być zgodna z „Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego". 

Ustala się wadium w wys. 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić na konto 48 1020 2498 0000 8502 0024 4046 do dnia 31.01.2023 r. 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.02.2023 r. o godz. 13.00 

Jeżeli zostanie wybrany oferent - członek, II etap nie dojdzie do skutku. 

Wadium zostanie zwrócone oferentom zgodnie z Regulaminem przetargu. 

Regulamin przetargu został podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej spółdzielni (www.smwspolnota.pl ),w siedzibie Zarządu (tablica ogłoszeń). 

Zarząd Spółdzielni może odstąpić od przetargu bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym i Wkładów (pokój nr 14), tel. 32 267 41 26 wew.144. 

Zobacz inne

Prawo