Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŁAZY, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230684

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż

GMINA ŁAZY

ul. TRAUGUTTA 15
42-450 ŁAZY

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr telefonu (32) 67 29 422 wewn. 145

Informacja o zamieszczeniu wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łazy przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

Burmistrz Gminy Łazy, działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 tj. z dnia 17 września 2021 r. z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni, t.j. od dnia 24.01.2023r. do dnia 14.02.2023r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łazach został wywieszony wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łazy przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. Wskazany wykaz został również zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łazach: www.bip.lazy.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach objętych wykazem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu przy ul. Pocztowej 14 w Łazach pokój nr 22A, I piętro w poniedziałek od godz. 7.30 do 17.30, wtorek - czwartek od godz. 7.30 do 15.30 , piątek od godz. 7.30 do 13.30 lub pod nr telefonu (32) 67 29 422 wewn. 145.

Zobacz inne

Prawo