Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŚWIDNIK, lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230911

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWILNY

ul. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 18
21-040 ŚWIDNIK

r

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z/s w Świdniku I Wydział Cywilny ogłasza, iż prowadzi za sygn. akt I Ns 358/22 postępowanie z wniosku Marzeny Miazek i Dariusza Miazka o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Trawnikach, woj. lubelskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 332/15 obszaru 0,5015 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów i w związku z tym wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców formalnych właścicieli tej nieruchomości Józefa Słomki i Zofii Słomka, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swe prawa do opisanej wyżej nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono wykazane przez wnioskodawców.

Zobacz inne

Prawo