Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LUBLIN, lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230925

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD IX WYDZIAŁ KARNY

ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 76
20-950 LUBLIN

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie IX Wydział Karny na podstawie art. 131 § 2 kpk zawiadamia wszystkie osoby pokrzywdzone, że w dniu 20 lutego 2023 r. o godz. 10.15 w sali nr VI w gmachu Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 76 odbędzie się sprawa przeciwko Markowi Wronce (WRONKA) oskarżonemu o czy z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk, art 286 § 1 kk, w zw. z art 12 § 1 kk w zw. z art. 11 §2 kk.

Zgodnie z art. 53 kpk osoby pokrzywdzone mają prawo działać w sprawie niniejszej jako oskarżyciele posiłkowi. Oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego pokrzywdzony może składać aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej.

 

Jednocześnie Sąd informuje, że stawiennictwo pokrzywdzonych na wyżej wymienionym terminie rozprawy nie jest obowiązkowe.

Nadto, w myśl art. 387 kpk do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania oskarżonej na rozprawie głównej może ona złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego bez postępowania dowodowego i wymierzenie jej określonej kary lub środka karnego, zaś Sąd wniosek ten może uwzględnić, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną spełnione mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku możliwe jest jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator oraz pokrzywdzeni powiadomieni o terminie rozprawy i możliwości zgłoszenia takiego wniosku.

 

Zobacz inne

Prawo