Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

80 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

06.02.2023 5 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Janikowo, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230980

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż z wolnej ręki

KLIENT SERWISU

ul. Fordońska 199
85-739 Bydgoszcz

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 508 100 297, 606 886 796

Syndyk Masy Upadłości  Sławomira Wojciechowskiego    

nieprowadzącego działalności gospodarczej zamieszkałego w  Janikowie 

oferuje w sprzedaży z wolnej ręki

udział 1/2 w prawie własności nieruchomości  lokalowej, tj. lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Janikowie przy ul. Zygmunta Wilkońskiego 15, województwo kujawsko – pomorskie, (lokal  o pow. użytkowej 58,20  m2, blok), za cenę wywołania wynoszącą  80.000 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych  00/100).

Szczegółowe informacje  zawarte są w operacie szacunkowym przygotowanym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Antczak, znajdującym się w aktach sprawy upadłościowej (XV GUp 567/20) w Sądzie Rejonowym XV Wydziale Gospodarczym przy ul. Toruńskiej 64a w Bydgoszczy jak również w siedzibie syndyka przy ul. Fordońskiej 199 w Bydgoszczy.

Oferenci zainteresowani zakupem w/w przedmiotu sprzedaży zobowiązani są w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia złożyć  pisemną ofertę na adres:  ul. Fordońska 199, ( 85-739) Bydgoszcz.

Szczegółowych informacji oraz regulamin sprzedaży można uzyskać pod:

nr tel. (508 100 297, 606 886 796).

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty,  prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do odstąpienia od oferty.

Zobacz inne

Prawo