Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŁOMŻA, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34231023

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W ŁOMŻY

ul. POLOWA 1
18-400 ŁOMŻA

Przed Sądem Rejonowym w Łomży Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 735/22 z wniosku Anny Jabłońskiej z udziałem Marii Świeckiej, Dominiki Świeckiej, Piotra Jabłońskiego, Pawła Jabłońskiego, Grzegorza Jabłońskiego, Marii Kozery, Waldemara Szczepańskiego, Artura Waldemara Szczepańskiego, Agnieszki Szczepańskiej, Remigiusza Jabłońskiego, Aleksandry Bartosińskiej, Andrzeja Jabłońskiego, Janusza Bednarczyka o zasiedzenie działki gruntu o po w. 0,1150 ha, składającej się z działki nr 173, obręb 0013 Miastkowo, położonej przy ul. Długiej 4, w Miastkowie, powiat łomżyński.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa własności do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, o ile zajdą ku temu przewidziane prawem przesłanki

Zobacz inne

Prawo