Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

350 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

26.01.2023

Icon
Termin składania dokumentów

16.02.2023 18 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SUPRAŚL, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34231055

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

URZĄD MIEJSKI W SUPRAŚLU

URZĄD MIEJSKI W SUPRAŚLU - Company Logo

ul. PIŁSUDSKIEGO 58
16-030 SUPRAŚL

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 85 7132-729

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

Burmistrz Supraśla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Supraśl:

  1. Oznaczenie nieruchomości:
  • nieruchomość niezabudowana, położona w Supraślu, przy ul. Wojciecha Załęskiego, oznaczona jako działka nr 15/20 o pow. 0,1284 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną,
  • księga wieczysta - BI1B/00099046/2.
  1. Cena wywoławcza: 350.000,00 zł netto,
  2. Termin i miejsce przetargu: 21 lutego 2023 r., godz. 12.30, Urząd Miejski w Supraślu, ul. Piłsudskiego 58, sala narad.
  3. Wysokość wadium: 35.000,00 zł, wpłata wadium do dnia 16 lutego 2023 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
  4. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Supraślu stronie internetowej bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl.
  5. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 58 tel. 85 7132-729.

Zobacz inne

Prawo