Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

POZNAŃ, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34231099

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"OSIEDLE MŁODYCH" W POZNANIU, KIEROWNICTWO

ul. OS. JAGIELLOŃSKIEGO, OŚWIECENIA. UL.CHYŻAŃSKA 3
61-252 POZNAŃ

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych

Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, 61-252 Poznań ul.

Chyżańska 3, ogłasza  przetarg nieograniczony na :

 

Wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych na osiedlach Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych   w Poznaniu.

Termin wykonania prac 30.12.2023r. Wadium: 8.000zł.

  

Termin składnia ofert i wpłaty wadium: do dnia 22.02.2023 r. do godz. 13.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2023 r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

 

Szczegółowe dane o zakresie robót, sposobie sporządzenia oferty i formie wpłacenia wadium itp. zawiera „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”.

Osobą upoważnioną do rozmów z oferentami jest Kierownik Techniczny Osiedli tel. 61/  877- 39- 31.

Powyższe specyfikacje zainteresowani otrzymają za odpłatnością 100 zł po dokonaniu przelewu
na konto 35 1020 4027 0000 1102 0035 4092

Kierownictwo Osiedli zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Zobacz inne

Prawo