Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.01.2023

Icon
Termin składania dokumentów

02.03.2023 21 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

USTKA, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34231280

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

URZĄD GMINY USTKA

URZĄD GMINY USTKA - Company Logo

ul. DUNINA 24
76-270 USTKA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. (59) 815 24 09 lub (59) 815 24 31

WÓJT GMINY USTKA

Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych

nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustka

 

 

Obręb, księga

wieczysta

Numer

działki

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza

działki netto [zł]

Wadium

w zł

Termin i

godzina

przetargu

 

 

 

 

 

Przewłoka

KW

SL1S/0006495

8/5

1044

0,1409 ha

290 000

29 000

 

 

 

02 marca 2023r.

godz. 900

1045

0,1565 ha

350 000

35 000

1049

0,1142 ha

270 000

27 000

1055

0,2068 ha

460 000

46 000

1056

0,1836 ha

370 000

37 000

1057

0,2026 ha

380 000

38 000

 

1058

0,1103 ha

260 000

26 000

 

 

02 marca 2023r.

godz. 1200

1059

0,1132 ha

270 000

27 000

1061

0,1034 ha

250 000

25 000

1062

0,1000 ha

240 000

24 000

1063

0,1033 ha

250 000

25 000

 

 

 

Przetargi zostaną przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Ustce, ul. Dunina 24 w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium   w wysokości 10% ceny wywoławczej (podanej wyżej dla każdej z działek) na konto Gminy Ustka - Bank Spółdzielczy w Ustce 69 9315 0004 0000 7054 2000 001 do dnia 27 lutego 2023 roku.

 

 Wadium nie może być później na koncie Gminy Ustka niż do dnia wskazanego powyżej. Wadium wpłacane jest odrębnie na każdą działkę. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ustce pokój Nr 1 tel. (59) 815 24 09 lub (59) 815 24 31 , fax. (59) 814 42 57. Osobom zainteresowanym, nieruchomości będące przedmiotem zbycia, po uprzednim uzgodnieniu terminu, mogą być okazane na gruncie przed datą przetargu. Informacje dotyczące warunków zabudowy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka można uzyskać w pokoju Nr 2 tel. (59) 815-24-56 lub 814 60 44 wew. 456.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ustka – bip.ustka.ug.gov.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka w Ustce, ul. Dunina 24 (parter).

Adres strony Gminy Ustka: www.ustka.ug.gov.pl

Adresy e-mail: geodezja@ustka.ug.gov.pl, grunty@ustka.ug.gov.pl,

gosp.przestrzenna@ustka.ug.gov.pl

Zobacz inne

Prawo