Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34231199

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Lokale użytkowe

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

KRZYCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. PRZYJAŹNI 93A
53-030 WROCŁAW

Krzycka Spółdzielnia Mieszkaniowa we Wrocławiu, ul. Przyjaźni 93a tel. 71 78 31 252, ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Przyjaźni 77, o pow. 35,00 m2 na prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej dla mieszkańców osiedla. Wywoławcza stawka czynszu netto (bez opłat eksploatacyjnych) wynosi 28,00 zł/ m2 + VAT (waloryzowana). Termin składania ofert upływa w dniu 03.02.2023 r., o godz. 12.00. Oferta w zamkniętej kopercie powinna zawierać: dane oferenta, oferowaną stawkę w złotych za m2, okres najmu oraz opis prowadzonej w lokalu działalności gospodarczej. Wadium w kwocie 1.000 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni: 68 1320 1999 2310 5151 2000 0133 w terminie do dnia 02.02.2023 r . Oferent związany jest ofertą 30 dni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo niewybrania żadnej oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo