Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

264 300,00 PLN

Icon
Data publikacji

26.01.2023

Icon
Termin składania dokumentów

23.02.2023 25 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34231666

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Mieszkania/domy

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁUŻEWIEC"

ul. BEŁDAN 2
02-695 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. (22) 843-68-51 wew. 4

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E TA R G U

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służewiec” w Warszawie przy ul. Bełdan 2, ogłasza przetarg pisemny na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 72, położonego w Warszawie przy ul. Niegocińskiej 7  o powierzchni użytkowej 22,80 m2, składającego się z: jednego pokoju, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju – położonego na II piętrze wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym  o pow. 4,50 m2 i udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu.

Cena wywoławcza ww. lokalu wynosi 264 300,00 zł. Cena wywoławcza równa jest wartości rynkowej lokalu.

W dacie ogłoszenia o przetargu w przedmiotowym lokalu zameldowana jest osoba trzecia, w sprawie której toczy się postępowanie o wymeldowanie. Postępowanie o wymeldowanie pozostaje bez wpływu na przedmiot przetargu i możliwość rozporządzania nim.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6% ceny wywoławczej na konto Spółdzielni w terminie do dnia 23.02.2023r. .

Pisemne oferty przetargowe w zamkniętych kopertach zaopatrzone w napis "Przetarg na mieszkanie przy ul. Niegocińska 7 m 72 " wraz z dowodem wpłaty wadium oraz oferowaną ceną w PLN nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w sekretariacie (pokój nr 1) Spółdzielni Mieszkaniowej „Służewiec”, w terminie do dnia 23.02.2023 roku do godziny 1600. Oferty winny spełniać wymagania określone w warunkach przetargu.

Szczegółowe warunki przetargu i inne informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bełdan 2 w Warszawie w pokoju nr 7 i pod nr telefonu (22) 843-68-51 wew. 4.

O wyborze oferty decyduje zadeklarowanie najwyższej ceny za w/w lokal mieszkalny.

Rozpatrzenie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 24.02.2023r.

Lokal można oglądać od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 23.02.2023 roku, w godzinach pracy Spółdzielni, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Spółdzielni pod nr tel.  (22) 843 68 51 wew.4.

Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny. Zarówno ogłoszenie jak i warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo