Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

3 116 960,00 PLN

Icon
Data publikacji

26.01.2023

Icon
Termin składania dokumentów

24.03.2023 43 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

NAMYSŁÓW, opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34231485

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA NAMYSŁÓW

ul. STANISŁAWA DUBOIS 3
46-100 NAMYSŁÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 41 90 378 (w godzinach pracy Urzędu)

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA NAMYSŁOWA

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w Namysłowie, k. m. 3, obejmujących jeden kompleks gruntów niezabudowanych składających się z działek: nr 825/8, nr 825/7, nr 12/33 o łącznej powierzchni 3,8962 ha,  cena wywoławcza – 3 116 960,00 zł. Podana cena jest ceną brutto. Działki będące przedmiotem sprzedaży zapisane są w księdze wieczystej nr OP1U/00064020/2-dla dz. nr 825/8, nr 825/7 oraz nr OP1U/00038487/2 -  dla dz. nr 12/33, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone są: 825/8 i 12/33 jako teren zabudowy usługowo produkcyjnej oraz 825/7 jako teren infrastruktury technicznej-elektoenergetyka. Działki bez  obciążeń i zobowiązań. 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2023 r. o godz. 10:00, w Urzędzie Miejskim
w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A, pokój nr 9c (mała sala narad).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 24 marca 2023 r. Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 41 90 378 (w godzinach pracy Urzędu).

 

Namysłów, 27 stycznia 2023 r.                                                            

 

      BURMISTRZ

 

            dr Bartłomiej Stawiarski

 

 

 

Zobacz inne

Prawo