Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 450 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

24.02.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Kępno, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34236788

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA KĘPNO

ul. RATUSZOWA 1
63-600 KĘPNO

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 62 59 09 475

 Kępno, dnia 16 lutego 2023 roku

PPiGN.6840.4.2023/4

 Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

informuje o ogłoszeniu

III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Polnej w Kępnie (dz. 2053/1)

  1. PRZEDMIOT PRZETARGU, OPIS NIERUCHOMOŚCI ORAZ CENA WYWOŁAWCZA DO III PRZETARGU.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona przy ul. Polnej w Kępnie, oznaczona w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie: Miasto Kępno, jako działka nr 2053/1o powierzchni 0,4286 ha, klasoużytek: grunty orne RVI o powierzchni 0,1838 ha oraz łąki trwałe ŁIV o powierzchni 0,2448 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00003381/7.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno nieruchomość przeznaczona jest w przeważającej części pod teren zabudowy usług handlu – symbol rysunku planu AA7UH, natomiast w niewielkiej części od strony północnej pod tereny zieleni izolacyjnej – symbol rysunku planu AA18ZI.

Cena wywoławcza do III przetargu została ustalona na kwotę 1.450.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych) netto plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.

  1. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2023 roku, o godz. 9:00, w sali sesyjnej (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Ratuszowej 1 w Kępnie.

  1. INFORMACJE DODATKOWE.
  1. Warunki wzięcia udziału w przetargu, wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wnoszenia podano w ogłoszeniu o przetargu.
  2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o przetargu:

– Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,

– Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: http://www.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kępno.

  1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9 (tel. 62 59 09 475)
    lub pisząc na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

/-/ mgr Piotr Psikus

Zobacz inne

Prawo