Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.02.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34236832

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

ul. RAKOWIECKA 25/27
02-517 WARSZAWA

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 176), art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735),

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia

o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi 42 KD-D w rejonie ulicy   Z. Modzelewskiego” oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Służewiec Wschodni, jako   42 KD-D wraz ze skrzyżowaniem typu rondo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną  ul. Z. Modzelewskiego do projektowanego ronda wraz z odwodnieniem jezdni, chodnikiem, oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla obsługi drogi oraz zlokalizowaną w drodze infrastrukturą techniczną  w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, na nieruchomościach obejmujących działki o nr ew.:

- działka  ew. nr 6/3  z obrębu 0402; - część działek  ew. nr 35, 37/10, 37/11 z obrębu 0224; - część działki ew. nr 8/2  z obrębu 0224 (wg mapy podziałowej projektowana działka  ew. nr 8/49); - część działki ew. nr 37/2 z obrębu 0224 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 37/12); - część działki ew. nr 37/4  (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 37/14); - część działki ew. nr 37/8 z obrębu 0224 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 37/17);  - część działki ew. nr 38/2 z obrębu 0224 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 38/5); oraz  część działki ew. nr 40 z obrębu 0224 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 40/1) w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem orzeczenia w sprawie, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Marynarskiej 19A, po telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 4436 638), w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zobacz inne

Prawo