Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

28.02.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KATOWICE, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34236955

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH II WYDZIAŁ CYWILNY

ul. FRANCUSKA 70A
40-028 KATOWICE

OGŁOSZENIE 

W Sądzie Rejonowym Katowice-Wchód w Katowicach pod sygn. akt II Ns 394/22 toczy się z wniosku Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Krzysztofie Sojka, synu Józefa i Doroty urodzonym  w dniu 3 lipca 1958 r. w Katowicach, którego zwłoki znaleziono 15 września 2021 r. w Katowicach, ostatnio stale zamieszkałym w Katowicach. Wzywa się spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w postępowaniu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w stwierdzeniu nabycia spadku.  

Zobacz inne

Prawo