Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OBORNIKI, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34237349

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Licytacja/aukcja

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W OBORNIKACH TOMASZ CHOJNACKI

ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA 31 LOK.5
64-600 OBORNIKI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki Kancelaria Komornicza nr I w Obornikach: 64-600 Oborniki, ul. Kopernika 31/5, zawiadamia, że w dniu 31 marca 2023 r. o godz. 10.20 

w Sądzie Rejonowym w Obornikach przy ul. Piłsudskiego 47, 

sala nr 3, odbędzie się: 

PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości 

usytuowanej pod adresem: 64-610 Rogoźno, Słowackiego 1A, 

dla której Sąd Rejonowy w Obornikach  Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1O/00028067/2. 

Suma oszacowania wynosi: 525 700,00 zł.  

Cena wywołania wynosi: 394 275,00 zł.  

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 52 570,00 zł na rachunek bankowy:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1. w Poznaniu, nr rachunku: 17 1020 4027 0000 1502 0738 2064, tytułem: Km 1693/21 (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej), lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.
Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Obornikach, ul. Piłsudskiego 47 (akta dołączone do sprawy I Co 582/21), w godzinach urzędowania sądu, lub w kancelarii komorniczej. Tel. (61) 64611113, www.komornikoborniki.pl.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny. 

Zobacz inne

Prawo