Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

296 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

28.02.2023

Icon
Termin składania dokumentów

09.03.2023 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GDYNIA, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34237541

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Mieszkania/domy

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

RSM IM. KOMUNY PARYSKIEJ W GDYNI

ul. PODGÓRSKA 14
81-166 GDYNIA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 58 669-21-12

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w Gdyni ul. Podgórska 14 ogłasza przetarg ofertowy na ustanowienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego:                             

      nr 14 przy ul. Powstania Wielkopolskiego 115 w Gdyni o

      powierzchni użytkowej 31,81m2 - 2 pokoje + kuchnia + łazienka z WC-

      IV piętro / IV                 

      Cena wywoławcza wynosi   296.000, 00 zł. 

      Wadium w wysokości 14.800,00zł   płatne w kasie Spółdzielni przy 

      ul. Podgórskiej 14 najpóźniej do 09.03.2023r. do godz. 13.30.

 

Mieszkanie można oglądać w dniu 07.03.2023r. w godz. 10.00 – 12.00. 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Podgórskiej 14 w Gdyni do dnia 09.03.2023r. do godz. 13.30 w zamkniętych kopertach z napisem: Przetarg na lokal mieszkalny.

Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko, nazwa firmy, dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy, wskazanie lokalu, którego oferta dotyczy, oferowaną cenę, dowód wpłaty wadium.

Oferent, który wygra przetarg na w/wym. lokal a nie ureguluje w terminie 30 dni wkładu budowlanego traci wniesione wadium. Ponadto obowiązany jest do regulowania opłat eksploatacyjnych od dnia zakończenia przetargu.

Nabywca lokalu zobowiązany będzie do pokrycia kosztów aktu notarialnego oraz założenia księgi wieczystej.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2023r. o godz. 14.00.

Zarząd Spółdzielni zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela dział członkowski tel.58 669-21-12.

Zobacz inne

Prawo