Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

71 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

28.02.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Gródczanki, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34237587

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Konkurs ofert

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka: Nysa, ul. Mariacka 24/3, tel. 730 555 875, e-mail: syndyk@syndyk-online.com

Syndyk oferuje do sprzedaży udział w nieruchomości mieszkalnej,

położonej w miejscowości Gródczanki, gmina Pietrowice Wielkie

Syndyk oferuje do sprzedaży, w formie pisemnego konkursu ofert:

- udział 1/2 część w nieruchomości obejmującej działkę nr 95/4, stanowiącą tereny mieszkaniowe, obszaru 0,4055 ha wraz z zabudowaniami, położoną w miejscowości Gródczanki przy ulicy Wiejskiej nr 33, gmina Pietrowice Wielkie, powiat Raciborski, województwo śląskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00056429/7, za cenę nie niższą niż 71.000,00 złotych, co stanowi 75% kwoty szacowania.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest:

złożenie oferty dotyczącej wskazanego udziału w nieruchomości, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA OP1O/GUp-s/247/2022, osobiście w Kancelarii Syndyka, w terminie do dnia 14 marca 2023 roku, do godz. 13:00 (adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Jedynak, ul. Mariacka 24/3, 48-304 Nysa), bądź przesłanej na wskazany adres za pomocą operatora Poczta Polska (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz regulamin postępowania konkursowego można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 730 555 875 lub mailowo: syndyk@syndyk-online.com.

Dodatkowe informacje opublikowane zostaną na stronie internetowej www.syndyk-online.com

 

Zobacz inne

Prawo