Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

233 250,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Resko, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34238499

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

osoba kontaktowa: tel. 515 900 338

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wojciecha Kurzyka ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:

¾  udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym położonej w Resku, przy ul. Jedności Narodowej 7B

 działka ewidencyjna nr 417/5 o powierzchni 0,0156 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łobzie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1L/00021511/4, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 233.250,00 zł (dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 23.325,00 zł oraz złożenie oferty zgodnej z regulaminem, w terminie do dnia 21.03.2023 r. (decyduje data wpływu), w dwóch egzemplarzach: jeden w Kancelarii Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej (al. Papieża Jana Pawła II 35/2; 70-453 Szczecin), drugi do Sędziego komisarza SSR Agnieszki Smoleń (Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej XII GUp 435/21”.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu oraz sprzedaży nieruchomości zawarte są w regulaminie przetargu, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty.

Dodatkowe informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości, przetargu, procedury sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 515 900 338 bądź poprzez e-mail: syndyk@brykczynska.com

Zobacz inne

Prawo