Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LISZKI, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34238618

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

GMINA LISZKI

GMINA LISZKI - Company Logo

ul. LISZKI 230
32-060 LISZKI

Liszki, dnia 01.03.2023 r.

WÓJT GMINY LISZKI

ul. Mały Rynek 2

32-060 Liszki

Działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) informuję, że od dnia 01.02.2023r. został podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Liszki www.liszki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Liszkach, ul. Mały Rynek 18   32-060  Liszki  wykaz:

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonej w miejscowości Piekary nr175,

- sal szkolnych przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, położonych w Szkołach Podstawowych w miejscowościach Cholerzyn, Kaszów i Mników.

 

Zobacz inne

Prawo