Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RZESZÓW, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34238421

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

ul. KS. J. JAŁOWEGO 23A
35-010 RZESZÓW

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

ogłasza, że Zarządzeniem nr 0050/71/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. ks. Jałowego 23a i zamieszczony na stronie internetowej ROSiR (www.rosir.eu), Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl) do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zobacz inne

Prawo