Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MYŚLENICE, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34238694

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. MARSZAŁKA J.PIŁSUDSKIEGO 7
32-400 MYŚLENICE

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny ogłasza, że pod sygnaturą akt I Ns 809/22, z wniosku Gminy Tokarnia, z udziałem Anieli Kowalik toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawcę własności nieruchomości położonej w miejscowości Więciórka, w gminie Tokarnia obręb 0005, składającej się z działek:

  • nr. 940 odpowiadającej pgr. 5198 o pow. 0,0827 ha
  • nr. 942 odpowiadającej pgr. 5197 o pow. 0,0281 ha,
  • nr. 970 odpowiadającej pgr. 5196 o pow. 0,0504 ha,
  • nr. 973 odpowiadającej pgr. 5195 o pow. 0,51 ha

dla których prowadzona jest księga wieczysta nr. KR1 Y/00014263/3, a w rejestrze gruntów jako podmiot władający na zasadzie samoistnego posiadania wpisany jest Urząd Gminy Tokarnia.

Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych wyżej wymienionych osób, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili uprawnienie do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie bez ich udziału, o ile zostanie ono udowodnione.

Zobacz inne

Prawo