Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MIELEC, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34238662

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W MIELCU I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. KOŚCIUSZKI 15
39-300 MIELEC

Przed Sądem Rejonowym w Mielcu I Wydział Cywilny w sprawie  o sygn. akt I Ns 657/22 toczy się postępowanie z wniosku Anny Galas  o stwierdzenie na rzecz Józefa Jastrzębskiego i Weroniki Jastrzębskiej nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 554 położoną w Borkach Nizińskich, gminie Tuszów Narodowy, nieposiadającej założonej księgi wieczystej, ani zbioru dokumentów, stanowiącej według ewidencji gruntów własność Edwarda Jastrzębskiego syna Józefa i Weroniki. 

Sąd wzywa, aby wszyscy zainteresowani w ciągu trzech miesięcy licząc od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione. 

 

 

 

                                                      

 

Zobacz inne

Prawo