Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

395 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Radom, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34238975

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż z wolnej ręki

osoba kontaktowa: tel.: 884 856 170

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości Dariusza Mosionka w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt RA1R/GUp-s/99/2022 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

  1. Prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie mazowieckim, w mieście Radom, przy ulicy Brzustowskiej nr 17, składającej się z działek nr 160/10 i 160/11 o łącznej powierzchni 2666 m2 wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RA1R/00053661/1 przez Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych

za cenę nie niższą niż 100% ceny oszacowania, tj. 395 000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży dostępne w Biurze Syndyka Marka Nowaka przy ul. J. Kilińskiego 89a, 22-400 Zamość, tel.: 884 856 170, e-mail: sekretariat@nowak-kancelaria.pl oraz na stronie www.doradca.nowak-kancelaria.pl

Kupujący nieruchomość nabywa ją w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego (art. 313 Prawa upadłościowego).

Termin składania ofert: 29 marca 2023 r.

Termin otwarcia kopert: 31 marca 2023 r. o godzinie 11.00.

Zobacz inne

Prawo