Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

11 050,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

21.03.2023 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Rogalin, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34239147

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż z wolnej ręki

KLIENT SERWISU

ul. Krasińskiego 30
88-400 ŻNIN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. nr 505 240 543, oraz e-mail: bylskiwojciech@poczta.onet.pl

Syndyk masy upadłości w sprawie upadłościowej o Sygn. akt XV GUp 746/21  sprzeda z wolnej ręki w trybie składania pisemnych ofert,  na jeden  udział wynoszący  1/2 części w prawie własności nieruchomości, położonej w Rogalinie 37A, gmina Sośno, położonej na działce nr 152/3  o  pow. 1700 m2,  objętej księgą wieczystą KW nr BY2T/00009501/6. Cena minimalna jednego udziału wynosi   11 050,00 zł słownie: (jedenaście tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest  złożenie oferty kupna jednego udziału po ½ . Składający ofertę winien wpłacić wadium w wysokości  1 105,00 zł z dopiskiem (Wadium Rogalin) na rachunek bankowy nr: 60 2030 0045 1130 0000 1279 0870 Oferty należy kierować drogą pocztową na adres: biuro syndyka Wojciech Bylski ul. Krasińskiego 30, 88-400 Żnin do dnia 21.03.2023 r. (liczy się data wpływu do biura syndyka). Szczegóły oferty zawarto w regulaminie, tel. nr 505 240 543, oraz e-mail: bylskiwojciech@poczta.onet.pl

Zobacz inne

Prawo