Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Termin składania dokumentów

21.03.2023 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PSZCZYNA, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34238821

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

PSZCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. DOBRAWY 1
43-200 PSZCZYNA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 32/210-44-80, 32/210-44-71 wew. 13

Zarząd Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Pszczynie, ul. Dobrawy 1 

Ogłasza przetarg nieograniczony wraz z negocjacjami na następujące roboty w zasobach Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:   

  1. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego garaży w zabudowie szeregowej wraz z robotami towarzyszącymi, termin realizacji robót – proponowany II-III kw. 2023r. 

  1. Wymiana poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w jednym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, termin realizacji robót – proponowany II-III kw. 2023r. 

  1. Wykonanie drobnych robót brukarskich oraz cząstkowych napraw dróg osiedlowych, termin realizacji robót  w latach 2023-2024.   

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia wyżej wymienionych robót można wykupić  w Kasie PSM (kasa czynna w poniedziałek od 12.00 do 15.30, czwartek od 7.15 do 12.00) lub drogą elektroniczną (email: techniczny@psm.pszczyna.pl) po wcześniejszym dokonaniu opłaty w wysokości 20,00 zł za każde zadanie.    

Miejsce i termin składania ofert – sekretariat PSM pokój nr 21 lub przesłać na adres Spółdzielni w terminie do dnia 21.03.2023r. do godz. 9.00 . 

Otwarcie ofert przy udziale oferentów nastąpi w dniu 21.03.2023r.: 

  1. godz. 10.00 dla poz. 1, 

  1. godz. 11.00 dla poz. 2, 

  1. godz. 12.00 dla poz. 3. 

  Negocjacje z oferentami zostaną przeprowadzone indywidualnie po otwarciu ofert. 

Wysokość i termin wpłaty wadium określony jest w SIWZ. 

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela  Dział Techniczny PSM tel. 32/210-44-80, 32/210-44-71 wew. 13. 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn. 

Zobacz inne

Prawo