Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADZIEJÓW, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34239249

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W RADZIEJOWIE

ul. BRZESKA 20
88-200 RADZIEJÓW

Przed Sądem Rejonowym w Radziejowie w sprawie o sygn. I Ns 231/22 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Radziejowskiego z udziałem Gminy Topólka oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Dębiankach, gmina Topólka, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie, oznaczonej geodezyjnie numerem 94/2, jedn. rej. G.76 o powierzchni 0.20.24 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Zobacz inne

Prawo